Featured

First blog post

This is the post excerpt.

Advertisements

ማሳሰቢያ
_______

የአጋዚን እንቅስቃሴ በመግታት ህዝባችንን ከጭፍጨፋ ለመከላከል በማሰብ ቄሮ ያወጀውንና ለአንድ ሳምንት የሚቆየውን የነዳጅ አቅርቦት የማስተጓጎል ዘመቻ (#FuelBlockade) ተከትሎ ኮማንድ ፖስቱ የነዳጅ ማመላለሻ ተሽከርካሪ ባለንብረቶችን ‘ወታደር እንመድብላቸኋለን በጨለማም ቢሆን ስራቹን ቀጥሉ’ በማለት እያስፈራሯቸው መሆኑን መረጃ ደርሶናል። ይሄ በጣም አደገኛና ሃላፊነት የጎደለው አካሄድ ነው። በግልጽ ሊሰመርበት የሚገባው ጉዳይ የተጠራው አድማ ቀን ብቻ ሳይሆን ሌሊትም የሚጸና ሆኖ በያከባቢው ያለው ቄሮ በጨለማም ጭምር ክትትል እያደረገ ለተፈጽሚነቱ ተግቶ እንደሚሰራ ነው።

ይህ አድማ በሰላማዊ መንገድ የሚደረግ ትግል ስለሆነ በማንም ላይ አላስፈላጊ ጉዳት መድረስ የለበትም። ነገር ግን ኮማንድ ፖስቱ የሚለውን አደገኛ አካሄድ ተቀብለው ለአጋዚ መንቀሳቀሻ የሚሆን ነዳጅ የሚያጓጉዙ ሹፌሮችና የተሽከርካሪዎቹ ባለንብረቶች በዚህ ምክኒያት ህዝቡ ለሚወስድባቸው እርምጃ ራሳቸው ተጠያቂ ይሆናሉ። ስለሆነም ሹፌሮችና የነዳጅ ማመላለሻ ተሽከርካሪ ባለንብረቶች ይህንኑ አውቃቹ የኮማንድ ፖስቱን አደገኛ አካሄድ ወደ ጎን በማለት እንደጀመራቹት የሰላምዊ ትግል ጥሪውን ሳታስተጓጉሉ ከህዝባችን ጎን እንድትቆሙ እንጠይቃለን።

ድል ለህዝባችን!

OPDO’n sababa haaromuu hin dandeenyeef qabxiilee kudhan kitaaba Siyaas-Diinagdee Baraa keessatti kaa’uun keenna ni yaadatama. Qabsoo hadhaawaa uummati keenna hidhaa jiru akka duubatti hin deebine miseensonni OPDO hubatan haala yeroo woliin wol if simsiisuu yaaluun akka waan OPDO’n haaromtee fi haaromuu dandeettuutti fudhachuun dogongora. Kanaafuu namooti qabsoo uummataa hubattan OPDO diigaa bahaa jennee waamicha keenna dabarsuu barbaanna. LYM kanalleen dhugaan mormuu keessan yo san amanna. Adda sagaleen keessan ifaan keessatti saamamuu keessaa baha!!!
#AddisuBullala

https://abdiisan.wordpress.comKeessummaa Haadha Manaa Dhungate.

Namichatu osoo daandii deemuu aduun itti dhiinaan mana namaatti gore. Akkuma keessummaa tokkootti, nyaatee dhugee otoo keessumsiifamaa jiruu haadha manaatiin ijji walirra isaan buute. Karaa ittiin ishee argatu osoo buusee baasuu sa’aatiin irribaa ga’e. Ciisee cinaacha gaggaragalchuu eegale. Otoo yaaduu malli tokko dhufeefii gadi ba’ee, mooraa loonii diigee ol deebi’ee ciise. Egaa akkuma beekamu baadiyyaatti namni horii qabu dhaggeeffachaatuma mugaa, shokokii dhageenyaan abbaan manaa gadi ba’e. Yeroo kana deemee ishee dhungatee, deebi’ee ciise. Ammas waantittiin araada itti taatee, ba’e loon jalaa banee ol deebi’ee yeroo abbaan manaa ba’u dhungate. Otoo akkanatti meeqa kaasuu, gara barii namichi ani dadhabee mee atimmoo ba’i jedhee haadha manaa baase. Yeroo kana inni abbaa manaatu ba’e se’ee iddoo ciisaatti namicha dhungoon gaggabse. Namichi rifatee maal taate namichoo yeroo jedhuun, deemuufani nagaatti isiniin jechuu kooti jedheen!

https://abdiisan.files.wordpress.com/2018/01/fb_img_15159026858222142621402.jpgBadhaasa “Odaa Awwaards”

Sirni badhaasichaa har’a Giddu Gala Aadaa Oromoo magaalaa Finfinneetti gaggeeffameera.

Haaluma kanaan,
☆Draamaa dheeradhaan – Dheebuu
☆Fiilmiidhaan – Saamaloo
☆Taatoo dubartiin – Moyii Xlaahuun – fiilmii “MADAA HIN QORRE” irraa
☆Taatoo cimaa dhiiraan – Hiikoo Hundee – fiilmii “MIIDHAMA” irraa
☆Wallistuu haaraa cimtuu 2009 – Alamituu Simee
☆Qindeessaa Muuziqaa cimaa 2009 – Ibrahim Sayid
☆Sirba qeenxee miidhagaa 2009 – Galaanaa Gaaromsaa
☆Kiliippii muuziqaa miidhagaa 2009 – Abbush Zallaqaa
☆Album muuziqaa miidhagaa 2009 – Ittiiqaa Tafarii
☆Wallisaa dhageettii olaanaa qabu – Haacaaluu Hundeessaa!
☆Badhaafamaa Umurii guutuu – artistii kabajaa Dr Alii Birraa